خطر رویارویی ایران و اسرائیل در سوریه چقدر جدی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطر رویارویی ایران و اسرائیل در سوریه چقدر جدی است؟

جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا هشدار داده، خطر رویارویی مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه جدی است. در حالی که تهران تلاش می‌کند جای پای نظامی خود را در سوریه محکم کند، نگرانی اسرائیل از همسایه شدن با نیروهای نظامی ایران افزایش یافته. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.