مشکل مدیریت پسماند ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل مدیریت پسماند ایران چیست؟

روزانه میلیون‌ها کیلوگرم زباله و صدها هزار لیتر فاضلاب و شیرآبه وارد طبیعت استان مازندران می‌شود. تا آنجا که نماینده فریدون کنار و بابلسر می‌گویند مازندران زیر زباله در حال جان دادن است. مدیریت پسماند سال‌هاست که از وعده‌های مسئولان بوده اما گره کار کجاست؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد