پوشش ویژه خروج آمریکا از برجام از تلویزیون فارسی بی بی سی

ترامپ

برنامه زنده تلویزیون بی بی سی فارسی از دقایقی پیش برای پوشش ویژه خروج آمریکا از برجام آغاز شده است.

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی: پخش زنده اینترنتی

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی: پخش زنده اینترنتی (یوتیوب)