ایران و آمریکا؛ پیش به سوی جنگ؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و آمریکا؛ پیش به سوی جنگ؟

جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته، تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام، پیش درآمد جنگ با ایران نیست. گرچه بعضی معتقدند این تصمیم میتواند منجر به ایجاد وضعیت خطرناکی شود. و آنها از تجربه عراق در زمان صدام حسین که به حمله آمریکا و متحدانش انجامید، مثال می‌آورند. محمد امینی گزارش می‌دهد.