Media Player
کازرون
17.05.2018

اعتراضات در شهر کازرون 'به خشونت کشیده شد'

گزارش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع چهارشنبه شب معترضان در شهر کازرون در جنوب ایران است که بنابه بعضی گزارش‌ها با درگیری و تیراندازی ماموران همراه بوده و در جریان آن شماری از معترضان آسیب دیدند و تعدادی بازداشت شدند.