مردم کازرون به چه اعتراض دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم کازرون به چه اعتراض دارند؟

طرح تقسیم کازرون اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. برخی از مردم کازرون مخالف این طرح هستند. اعتراض‌های چند ماه گذشته آنان گاهی به خشونت کشیده شده است. در این ویدیو ببینید جریان این اعتراض‌ها چیست.