تجاوز به دختران در ایرانشهر'؛ مسئولان چه می‌گویند؟ '
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تجاوز به دختران در ایرانشهر'؛ مسئولان چه می‌گویند؟

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران می‌گوید با توجه به اینکه کم و کیف پرونده تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر، هنوز روشن نیست، انتشار خبر آن، به گفته او مصداق تشویش اذهان عمومی‌ است و عامل انتشار خبر، ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد. روز جمعه، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، از تجاوز گروهی به 41 نفر در این شهر خبر داد. در همین حال، محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم درباره پرونده تجاوز ایرانشهر گفت که از چهار متهم، یک نفر دستگیر و سه نفر متواری هستند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.