صحبتهای کم‌سابقه نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صحبتهای کم‌سابقه نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی ایران

صحبتهای روز چهارشنبه رهبر ایران و رییس جمهوری تا حدود زیادی دیگر خبرهای ایران را تحت‌الشعاع قرار داد. به خصوص سخنرانی بهروز بنیادی، نماینده کاشمر. او در صحن مجلس هزینه کردن ثروت ملی در دیگر نقاط جهان را محکوم کرد و پرسیده چرا باید همیشه در بیم جنگ و تحریم زندگی کنیم؟ او هشدار داده که رهبران سوریه و روسیه، در زد و بندهایشان، ایران را قربانی خواهند کرد. سیاوش اردلان نگاهی کرده به این سخنان بشدت انتقادی و کم سابقه.