تأکید رهبر ایران بر مقاومت در برابر آمریکا و متحدانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تأکید رهبر ایران بر مقاومت در برابر آمریکا و متحدانش

در روزیکه چند نفر از نزدیکان دونالد ترامپ در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس خواستار تغییر حکومت در ایران شدند، در تهران، آیت‌الله علی خامنه‌ای گفت آمریکا و متحدان منطقه‌ایش دست بدست هم داده‌اند تا با فشار اقتصادی ملت را از نظام جدا کنند و اغتشاش راه بیاندازند. در روزهای اخیر، تعطیلی و تجمع‌های اعتراضی در بازارهای تهران و چند شهر خبرساز شد به ویژه که معترضان شعارهایی علیه سیاست‌های حکومت دادند. رهبر ایران خواستار انسجام و مقاومت در برابر دشمنان شد. خواسته‌ای که هفته گذشته حسن روحانی هم مطرح کرد. بیشتردراینباره صحبت میکنیم.

جمال الدین موسوی گزار شمی‌دهد: