آیا آب آشامیدنی ایران به بصره و کویت می‌رود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا آب آشامیدنی ایران به بصره و کویت می‌رود؟

دولت عراق به بی بی سی گفته سیاست های همسایه‌هایش در زمینه آب به منافع این کشور لطمه زده‌است. چند روز پیش هم حیدر عبادی، نخست وزیر گفته بود بغداد با تهران و آنکارا درباره حق آبه در تماس است. عراق با کمبود آب روبروست و یکی از دلایل آن سدهایی است که ایران و ترکیه ساخته اند. این نگرانی‌ها همزمان شده با گزارشهایی درباره انتقال آب آشامیدنی از ایران به بصره و کویت. سیاوش اردلان میزان صحت و سقم آنها را بررسی کرده‌است. این گزارش را ببینید.