سی‌امین سالگرد پذیرش قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سی‌امین سالگرد پذیرش قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل

بارها از حکومت ایران بدلیل آنچه «فرصت سوزیهای تاریخی» خوانده می‌شود، انتقاد شده. شاید یکی از پرهزینه‌ترین فرصت سوزیها نپذیرفتن آتش‌بس در جنگ با عراق در زمان مناسب بود. جنگی هشت ساله که جمهوری اسلامی بارها فرصت داشت از موضع قدرت به آن پایان دهد، اما نداد. تا اینکه بنیانگذار حکومت ناچار شد قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل متحد را بپذیرد. قطعنامه‌ای که ایران در تهیه‌اش نقش چندانی نداشت و به همین دلیل، منافعش چندان لحاظ نشد از جمله اینکه دریافت غرامت جایش را داد به ارزیابی خسارت دو طرف. گزارش ژیار گل را به مناسبت سی‌امین سالگرد پذیرش این قطعنامه از سوی ایران ببینیم.