آمریکا: ایران تهدیدی بزرگ در زمینه جاسوسی اقتصادی و صنعتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران، چین و روسیه سه "تهدید بزرگ" در زمینه جاسوسی از آمریکا هستند

مرکز ملی امنیت و ضدجاسوسی آمریکا میگوید چین، روسیه و ایران سه تهدید بزرگ در زمینه جاسوسی اقتصادی و صنعتی از آمریکا هستند. در گزارش تازه این نهاد آمده با اینکه تمرکز فعالیتهای هکرهای مرتبط با ایران بیشتر بر کشورهای همسایه مثل عربستان و اسراییل متمرکز است اما سال گذشته آنها شبکه های آمریکایی را هم هدف قرار دادند. احتمالا، به گفته این نهاد، با هدف سرقت اطلاعات برای تقویت توان موشکی و فضایی ایران. علیرضا فولادی گزارش می دهد.