تاثیر پیشنهاد مذاکره ترامپ بر بازار ارز ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر پیشنهاد مذاکره ترامپ بر بازار ارز ایران

پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و مذاکره با رهبران ایران بلافاصله با واکنش بازار ارز روبرو شد. ارزش ریال بعد از هفته ها سقوط، ناگهان بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. درباره احتمال چنین دیدار و مذاکره ای اما و اگر زیاد است اما آنچه مشخص است رویارویی ایران و آمریکا هزینه دارد. امیر پایور نگاهی انداخته به بعضی هزینه های آن برای اقتصاد ایران. این گزارش را ببینید.