روند جهش نرخ ارز در تارخ معاصر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روند جهش نرخ ارز در تاریخ معاصر ایران

روزی که دلار در ایران ۱۰۰۰ تومان شد، برای خیلی‌ها هضم این عدد سخت بود. عددی بزرگ که نشان از ورود به دوره‌ای جدید از نرخ دلار داشت. اگر آن روز به کسی می‌گفتید، دلار در روزی مثل دیروز، ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان می‌شود، شاید به شما می‌خندیدند. اما این اتفاق در حال حاضر در ایران افتاده است. مهرزاد کهن‌روز نگاهی کرده به روند جهش نرخ ارز در تاریخ معاصر کشوری که همواره سعی کرده بر سر این ارز بکوبد تا قیمتش را پایین نگه دارد.