روحانی تحریم‌های آمریکا را گردن اعتراضات دی ماه انداخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی تحریم‌های آمریکا را گردن اعتراضات دی ماه انداخت

حسن روحانی در مصاحبه دوشنبه‌ شبش، علاوه بر تحریم‌های آمریکا و سرنوشت برجام، درباره بسیاری از مسائل داخلی ایران هم صحبت کرد. از بسته سیاست‌های جدید ارزی خبر داد؛ در مورد اعتراض‌های دی‌ماه پارسال و یکی دو ماه اخیر حرف زد و همین طور به امکان برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل اساسی کشور اشاره کرد. گزارش بهرنگ تاج‌دین را ببینید.