بی‌بی‌سی چقدر این تهدیدها را جدی می‌داند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی‌بی‌سی تهدیدها علیه کارکنانش را محکوم کرد

مدیر خبر بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای، تهدید اخیر خبرگزاری قوه قضائیه ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را بشدت محکوم کرد.

فرن آنزورث می‌گوید که این گزارش، افزایش قابل ملاحظه تهدیدها علیه آن دسته از کارکنان بی‌بی‌سی است که نامشان در آن آمده. این گزارش به گفته خانم آنزورث، با زبانی عمدا تحریک‌آمیز تهیه شده و در واقع دعوت به خشونت علیه روزنامه نگاران بی‌بی‌سی است.

در گزارش میزان نوشته شده بود که بی‌بی‌سی مرکز عملیات روانی علیه ایران است و تلویحا کارکنان آن تهدید شده بودند که به خاطر کارشان به سزای اعمالشان خواهند رسید. دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم زبان خشونت‌آمیز این گزارش را

تهدید علیه آزادی رسانه‌ها و جان کارکنان بی‌بی‌سی دانسته است. اتحادیه سراسری روزنامه نگاران بریتانیا هم این تهدیدها علیه کارکنان بی بی سی فارسی و اعضای این اتحادیه را غیر قابل قبول خوانده است.