رهبر و دولت ایران چقدر در بحران فعلی سهم دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر و دولت ایران چقدر در بحران فعلی سهم دارند؟

رهبر ایران در اولین واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره، گفته همه مردم بدانند جنگ نخواهد شد و ایران مذاکره نخواهد کرد. در حالی که حسن روحانی هفته پیش به طور ضمنی پیشنهاد کرده بود که درباره مذاکره با آمریکا همه پرسی برگزار شود، رهبر ایران مذاکره با آمریکا را بویژه با دولت فعلی‌، ممنوع کرد و گفت این که درباره برجام هم که اجازه مذاکره داده بود، اشتباه کرده‌است. آیت الله خامنه ای گفته در ایران هیچ بن‌بستی وجود ندارد و برای همه مشکلات راه حل هست. رهبر ایران در حمله ای صریح به مقامات دولت حسن روحانی گفت مشکلات اقتصادی، به ویژه افت تاریخی ارزش ریال ناشی از بی تدبیری های داخلی و خطاهای بزرگ مسولان است. گزارش مهرزاد کهن‌روز را ببینید.