بحران محیط‌زیست، حرف اول اجلاس شورای عالی استان‌ها در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران محیط‌زیست، حرف اول اجلاس شورای عالی استان‌ها در ایران

نشستی در که درآن بحران محیط زیست ایران با حمله بیگانگان به این کشور مقایسه شد. دراجلاس شورای عالی استانها نمایندگان مناطق مختلف گفتند نابودی منابع طبیعی مهم ترین معضلی است که آینده کشور را تهدید میکند. آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می دهد در این اجلاس زنگ خطر برای مدیریت منابع طبیعی و انسانی ایران به صدا در آورد. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط