جولان "آقازاده‌ها" در شبکه‌های اجتماعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جولان "آقازاده‌ها" در شبکه‌های اجتماعی

در ایران هشتگی رایج شده با عنوان "فرزندت کجاست". هشتگی در واکنش به صحبتها و فعالیتهای فرزندان مقامهای سابق و فعلی حکومتی که اِبایی از نشان دادن ثروت خود ندارند و در شبکه‌های اجتماعی جولان می‌دهند. جوانانی که عملکردشان در منافات شدید است با ارزش های "انقلابی" که پدران و مادرانشان درآن سهیم بودند. در گزارش آناهیتا شمس نور شدید فلاش دوربین دیده می شود.