مهاجران اقلیمی چه کسانی هستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران اقلیمی چه کسانی هستند

دلایل زیادی برای مهاجرت و پناهندگی وجود دارد. اما برای ده ها میلیون نفر، غیرقابل تحمل شدن زندگی، عامل اصلی ترک خانه و کاشانه اشان بوده است. وقتی زندگی به دلایلی مثل خشکسالی، نبود آب، آلودگی دائمی هوا و دیگر پدیده های مشابه غیرممکن می‌شود. این افراد، آوارگان اقلیمی نام گرفته اند. به یک کشور و دو کشور هم خلاصه نمی‌شود گرچه بیشتر دامن آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای لاتین را گرفته است. در ایران هم وضعیت مناسب نیست. تاآنجا که وزیر کشور هشدار داده تا ۵ سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره این کشور راتغییر خواهد داد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.