برکناری وزیر اقتصاد ایران از سوی مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برکناری وزیر اقتصاد ایران از سوی مجلس

در میانه بالاگرفتن نابسامانیهای اقتصادی، مجلس ایران مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی را برکنار کرد؛ در جلسه ای طوفانی و سرشار از انتقاد از کارنامه دولت. نمایندگان استیضاح کننده‌ی وزیر اقتصاد ایران، هفده اشکال را بر علمکرد او وارد می دانستند، از جمله ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی، عمل نکردن به تکالیف قانونی در حوزه بانکی و اجرای غیرعادلانه نظام مالیاتی. آقای کرباسیان البته گفت که در یک سال گذشته کاری برازنده کرده و با انتشار بیست‌وهشت کتاب نشان داده که در علم اقتصاد سرآمد است. کتابهایی که خود نوشته یا ترجمه کرده است. مسعود کرباسیان دومین وزیر کابینه حسن روحانی است که از سوی مجلس در زمانی کمتر از یک ماه کنار گذاشته شده است. کنار گذاشتن مهره های اجرایی چقدر گره از کار فروبسته اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن باز می کند. کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط