نظامیان ایران از اقتصاد خارج می‌شوند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظامیان ایران از اقتصاد خارج می‌شوند؟

وزیر دفاع ایران می‌گوید بیش از ۱۳۰ شرکت متعلق به وزارت دفاع تعطیل شده‌اند. سرتیپ امیرحاتمی گفته این وزارتخانه سهامش در بعضی از شرکت‌های دیگر از جمله "واگنِ پارس" و "ایران‌ایرتور" را هم فروخته است. به گفته آقای حاتمی، بعضی زیرمجموعه‌های وزارت دفاع مثل صندوق‌های بازنشستگی و .بنیادهای تعاون هم به دنبال این هستند که به جای مدیریت شرکت‌ها، فقط سهامدار آن‌ها باشند. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد