افزایش فشار مجلس بر روحانی؛ رهبر کنار ایستاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشار مجلس بر روحانی؛ رهبر کنار ایستاد

از برآیند واکنشها به صحبتهای حسن روحانی در مجلس ایران می‌شود نتیجه‌گیری کرد که شمار معدودی از آن راضی هستند از جمله آیت الله علی خامنه ای. رهبر ایران این جلسه را نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی توصیف کرده‌است. اما با رجوع به روزنامه‌های ایران و دیگر رسانه ها و شبکه های اجتماعی میتوان دید که کمتر کسی از پاسخگویی رییس جمهوری قانع شده و این جواب‌ها یا نفی واقعیات ارزیابی شده یا فرار از واقعیات یا یک فرصت سوزی دیگر. از طرف دیگر هنوز معلوم نیست قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های حسن روحانی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. گزارش کسری ناجی را ببینید.