سی سال بعد از ۶۷؛ قبرهایی که هنوز خاکشان داغ است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سی سال بعد از ۶۷؛ قبرهایی که هنوز خاکشان داغ است

در سی امین سالگرد کشتار زندانیان دهه شصت و حفر گورهای جمعی در ایران و به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان قهری یا سر به نیست شدگان، سازمان عدالت برای ایران در طرحی به نام خاک‌رنج، با کمک دویست نفر شواهد و اطلاعاتی از گورهای جمعی در ایران تهیه کرده و در اختیار عموم قرار داده است. خاک رنج با هدف روایت رنج بازماندگان، تلاش می کند این بخش از تاریخ ایران به دست فراموشی سپرده نشود. آناهیتا شمس گزارش می دهد.