نسل جدید حوزه‌های علمیه؛ فوکول کراواتی یا عالمان دینی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نسل جدید حوزه‌های علمیه؛ فوکول کراواتی یا عالمان دینی؟

راه نقد حوزه های علمیه باز است و حوزه، هرگز وارد مسیر سکولاریزم نمی شود. حرف‌های امروز مدیر حوزه‌های علمیه سراسر ایران، ادامه واکنش ها به سخنان حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره تدریس جدایی دین از سیاست در حوزه های علمیه است. سخنانی که واکنش های بسیاری در رسانه ها و حوزه های علمیه داشت. مسعود آذر نگاهی کرده به رویارویی مراجع و مدرسان مراکز دینی با کسانی که معتقدند نسل جدید حوزه ها، از نظر فکری همسو با حاکمیت نیستند و به جدایی دین از سیاست می اندیشند.