آیا ایران آماده کم کردن ورق‌های بازی‌اش در خاورمیانه است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا ایران آماده کم کردن ورق‌های بازی‌اش در خاورمیانه است؟

ایران گزارش ارسال موشک به عراق را مضحک خوانده و گفته هدف از انتشار آن هراس افکنی در منطقه بوده است. رویترز، جمعه گفته بود ایران موشک و تکنولوژی موشکی به گروه‌های شیعه در عراق داده تا در صورت حمله آمریکا، متحدانش را هدف قرار دهد. اما دستکم رییس جمهوری آمریکا، نظر دیگری دارد. دونالد ترامپ معتقد است حکومت ایران ممکن است زیر بار سیاستهای او، سقوط کند. جدا ازاینکه چقدر این ارزیابی درست است، به نظر تغییراتی در فعالیتهای ایران دیده شده است. برای مثال اسراییل می‌گوید تحرکات نظامی و بویژه موشکی تهران در سوریه بشدت کاهش داشته است. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.