احمدی نژاد رئیس اطلاعات سپاه را به عدم تعادل متهم کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمدی نژاد رئیس اطلاعات سپاه را به عدم تعادل متهم کرد

آقای احمدی نژاد در یک پیام ویدئویی گفته است که در زمان ریاست جمهوری‌اش با آقای طائب مخالف بوده است. آقای احمدی نژاد گفت: "مقامات کشور همه می‌دانند او چه کار کرده. گفتم ایشان بیایید همه روابط را به هم می‌زند اصلا کارش پرونده‌سازی است".