تحلیلی بر نیروهای برانداز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظهور گروهی تازه از مخالفان حکومت ایران

می گویند خیزشی مردمی در ایران شعله ور شده که براندازی جمهوری اسلامی در صدر خواسته هایشان است. از اعتراضهای گسترده دی ماه ۹۶ تا بحال گروههای مخالفی سربرآورده اند که شعارشان براندازی است. معتقدند نظام جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و حتی اگر شده با کمک کشورهای خارجی، باید آن را سرنگون کرد. البته هیچ کدام از این گروهها تصویر روشنی از نحوه براندازی و فردای آن نمی دهند. از آن طرف، مخالفان براندازی هم چیز خاصی در چنته ندارند که گروه خسته از جمهوری اسلامی را راضی کنند. وعده هایشان در این چهار دهه نه تنها اوضاع را بهتر نکرده بلکه به استدلال برخی، باعث شده شرایط آنچه باشد که امروز هست: کمر اقتصاد زیر بار بی مدیریتی و تحریم شکسته، معلم و درویش و فعال محیط زیستی زندانی است و فساد گسترده، سفره انقلاب را سیاه کرده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.