روحانی به شورای امنیت برود یا نرود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی به شورای امنیت برود یا نرود

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیروز بعد از ظهر وارد نیویورک شد و امروز با دبیرکل سازمان ملل دیدار خواهد کرد. او فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند. دونالد ترامپ هم پیش از رئیس جمهوری ایران سخنرانی دارد و قرار است چهارشنبه ریاست جلسه شورای امنیت در مورد ایران را به عهده داشته باشد. اعضای هیات ایرانی هنوز نگفته اند آیا در جلسه شورای امنیت برای پاسخگویی به رئیس جمهوری آمریکا شرکت می کنند یا نه!

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.