انتقاد از وزیر بهداشت پیرامون گفت‌و‌گو با پیرمرد نانوا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد از وزیر بهداشت پیرامون گفت‌و‌گو با پیرمرد نانوا

انتشار فیلمی از وزیر بهداشت ایران و پاسخ او به پیرمردی که می گوید توان پرداخت هزینه فیزیوتراپی همسرش را ندارد بحث برانگیز شده است. انجمن فیزیوتراپی استان تهران در بیانیه ای خواستار عذرخواهی وزیر شده است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.