فرهاد میثمی را 'با خشونت به بهداری زندان منتقل کرده‌اند'

فرهاد میثمی حق نشر عکس Social media

یکی از نزدیکان فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که گفته شده در اعتصاب غذا است، می‌گوید آقای میثمی "با خشونت" به بهداری زندان منتقل شده است.

بهزاد صدیقی، از نزدیکان آقای میثمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "وضعیت فرهاد میثمی نگران کننده است. او با ۵۵ روز اعتصاب غذا ۱۸ کیلو وزن کم کرده است."

آقای صدیقی گفت آقای میثمی پیش از این گفته بوده است که در صورت انتقال به بهداری زندان، مصرف داروهایش را متوقف خواهد کرد.

او گفت چنین کاری وضعیت فرهاد میثمی را "خطرناک" می‌کند و او باید به بیمارستان منتقل شود.

به گفته او خانواده و نزدیکان آقای میثمی امکان تماس با او در بهداری زندان را ندارند.

فرهاد میثمی فعال مدنی، پزشک و مدیر مسئول انتشارات آینده‌سازان بوده است.

او روز ۹ مرداد ماه با حکم شعبه دوم دادسرای زندان اوین، در محل کارش بازداشت شد.

هنوز دلیل بازداشت آقای میثمی رسما اعلام نشده و گفته می‌شود مخالفت او با حجاب اجباری از دلایل بازداشت او است.

چند روز پیش صدیقه پیشنماز، مادر آقای میثمی، از بلاتکلیفی پرونده خبر داد و گفت فرزندش امکان دسترسی به وکیل را نداشته است.