اقدام دولت فرانسه علیه وزارت اطلاعات ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقدام دولت فرانسه علیه وزارت اطلاعات ایران

دولت فرانسه می گوید دارایی‌‌های وزارت اطلاعات ایران و دو ایرانی را مسدود کرده است. دو ایرانی متهم شده اند که قصد داشته اند در گردهمایی ماه ژوِئن سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمب گذاری کنند. دیروز هم دادگاهی در آلمان حکم داد که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به بلژیک بازگردانده شود.

ژیار گل گزراش می دهد.