کشتار ۶۷؛ 'هیئت مرگ' چه هیئتی داشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سی سال اعدام‌های تابستان ۶۷؛ بندهای خالی

در ابتدای دهه شصت و بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و هواداران گروه‌های مختلف، زندان‌های سراسر ایران به گفته شاهدان عینی پر از زندانی بود. این در حالیست که امکانات اولیه برای این حجم زندانی وجود نداشت. اما با آغاز اعدام‌های#تابستان_شصت_و_هفت جمعیت سلول‌ها روز به روز کاهش یافت.

در آخرین گزارش از مجموعه گزارش‌های سی امین سالگرد #اعدام‌های شصت و هفت، نیکی محجوب نگاهی کرده به سلول‌های خالی.