رای اولیه دیوان لاهه به نفع ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای اولیه دیوان لاهه به نفع ایران

رای اولیه دیوان بین المللی دادگستری لاهه به نفع ایران صادر شد. رئیس دیوان لاهه گفته این دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا را دارد و گفته که باید تحریم کالاهای انسان‌دوستانه آمریکا علیه ایران متوقف شود. چند ماه پیش دولت ایران به دیوان لاهه شکایت برد و آمریکا را متهم کرد که با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور را نقض کرده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد.