کشته شدن یک کوله‌بر دیگر؛ مشکلاتی که روز به روز بیشتر می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن یک کولبر دیگر؛ مشکلاتی که روز به روز بیشتر می‌شود

تصاویر کشته شدن یک کولبر در استان کرمانشاه ایران انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. سازمانهای حقوق بشری کرد می گویند در یک هفته گذشته مرزبانان ایران دو کولبر را کشته اند و یک نفر را زخمی کرده اند. با تشدید تحریمها، تعداد بیشتری از مرزنشینان به کولبری رو آورده اند.

ژیار گل گزارش می دهد.