رهبر ایران: بن بست نداریم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران: بن بست نداریم

آیت الله علی خامنه ای می گوید که ایران در بن بست نیست و در مقابل فشارهای خارجی مقاومت خواهد کرد. رهبر ایران در همایش بسیجیان در ورزشگاه آزادی سخنرانی می کرد. او بارها نسبت به آنچه توطئه دشمنان می خواند هشدار داد و گفت کسانی که راه حل مشکلات فعلی کشور را مذاکره و آشتی با آمریکا می دانند، به کشور خیانت می کنند. او گفت که ایران درگیر جنگ سیاسی و اقتصادی است و وعده داد که با شکست تحریم ها به پیروزی خواهد رسید.

باران عباسی گزارش می دهد