سیل و آبگرفتگی کم‌ سابقه در شمال ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل و آبگرفتگی کم‌ سابقه در شمال ایران

باران شدید در شمال ایران سیل راه انداخت. خبرگزاری های ایران می گویند دستکم ۸ نفر در استان های خراسان شمالی، مازندران و گیلان کشته شده اند. یک نفر هم در گیلان ناپدید شده است.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.