گفت‌و‌گو با عضو ایرانی آکادمی نوبل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گو با عضو ایرانی آکادمی نوبل

ژیلا مساعد، شاعر ایرانی-سوئدی، به عضویت آکادمی نوبل ادبیات در آمد. او اولین عضو خارجی تبار این کمیته در تاریخ دویست و سی و دو ساله اش خواهد بود. خانم مساعد سی و دو سال پیش همراه دو فرزندش به سوئد مهاجرت کرد و ده سال بعد از مهاجرت اولین کتاب شعر خود را به این زبان منتشر کرد. او بعد از انتخابش به عنوان عضو آکادمی نوبل گفت در زادگاهش به واژه‌هایش بها داده نمی شد و حالا در کشور جدیدش برای نوشته هایش یکی از مهم ترین جایگاه های ادبی را به او داده اند.