تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم توسط مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم توسط مجلس ایران

مجلس ایران امروز بالاخره بعد از ماهها کشمکش و جنجال تصویب کرد که با شروطی، به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. رای مجلس، یک هفته قبل از شروع اجلاس بعدی اف ای تی اف FATF اعلام شد. این سازمان تهدید کرده بود اگر ایران این مواد را تصویب نکند این کشور را در لیست سیاه بگذارد. نمایندگان مخالف پیوستن به این کنوانسیون نگرانند که ایران نتواند از طریق نظام بانکی جهانی به گروه های تحت حمایت ایران در کشورهای خارجی کمک مالی کند.

کسری ناجی گزارش می دهد.