احضار چند چهره مشهور در ارتباط با جمع آوری کمک برای زلزله زدگان در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احضار چند چهره مشهور در ارتباط با جمع آوری کمک برای زلزله‌زدگان در ایران

در روزهای گذشته احضاریه‌هایی به دست چند نفر از چهره های شناخته شده ایران رسیده است. افرادی که در جمع آوری کمک‌های مردمی برای آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه نقش داشتند. علی دایی، صادق زیبا کلام و نرگس کلباسی از جمله کسانی هستند که از سوی قوه قضاییه به دادگاه احضار شده اند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.