گفتگو با پیام ولی شهروند بهایی ساکن ایران پدیده ثابتی و سخنگوی جامعه جهانی بهائیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات بهائیان ایران؛ گفتگو با یک شهروند بهایی در کرج

چند روز پیش یک طوفان توییتری با هشتگ #زندگی_در_تبعیض برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه بهائیان در ایران به راه افتاد که مورد حمایت دیده‌بان حقوق بشر هم قرار گرفته است. تجربه پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج و گفتگو با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان را ببینید.