ابهام در نوسان شاخص بورس در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در نوسان شاخص بورس در ایران

پروانه مافی نماینده تهران در مجلس ایران به وزیر اطلاعات نامه ای نوشته و گفته نوسانات اخیر بازار بورس، غیرمنطقی و مشکوک است. خانم مافی خواستار بررسی معاملات روزهای اخیر شده و گفته تخلفات و جرائم احتمالی باید پیگیری شود. شاخص کل بورس تهران در ماههای اخیر با صعود ناگهانی و در دو مورد با کاهش ارزش روبرو شده است. این نوسانات ناگهانی برای بعضی درآمد سرشار داشته و بعضی را با ضرر روبرو کرده است.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.