روحانی: آمریکا در پی براندازی نظام است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: آمریکا در پی براندازی نظام است

رئیس جمهوری ایران امروز به ایرانیان اطمینان داد که با بازگشت تحریم های بانکی و نفتی آمریکا در سیزده آبان- یعنی ۲۱ روز دیگر- وضع اقتصادی ایران تغییر چندانی نخواهد کرد؛ چون به گفته حسن روحانی، آمریکا این تحریمها را از قبل شروع کرده است. آقای روحانی در روز اول سال تحصیلی جدید دانشگاه ها در دانشگاه تهران سخن می گفت. او از استادان و دانشجویان برای گذر از مقطع فعلی کمک خواست اگرچه هنگام سخنرانی او، در بیرون سالن، دانشجویانی که از دولتش مایوس شده اند، علیه او و سیاست های دولتش شعار می دادند.

کسری ناجی گزارش می دهد