گفت‌و‌گوی اختصاصی با دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گوی اختصاصی با دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی

نشست کارشناسان کشورهای عضو با ایران از امروز یکشنبه در پاریس آغاز شده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی معمولا میانه خوبی با رسانه ای کردن فعالیتهاش ندارند اما موفق شدیم با دبیر اجرایی این گروه مصاحبه کوتاهی انجام دهیم.