آیا گوش شنوایی برای معلمان متحصن پیدا می شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا گوش شنوایی برای معلمان متحصن پیدا می شود؟

کمتر کسی است که در ایران زندگی کرده باشد و درباره تکریم مقام شامخ معلم فصلی مفصل نشنیده باشد. ولی چرا هر از گاهی - مثل امروز - از اعتراض معلمان می شنویم، از تحصن و از دلنگرانیهای آنها؟ معلمانی که امروز و دیروز در ده‌ها استان و شهرستان مختلف ایران تحصن کردند می گویند کارد به استخوانشان رسیده، خصوصا در گیرودار نابسامانیهای اقتصادی که بیشترین فشار بر حقوق بگیران می آید. گروهی می گویند موضوع فراتر از معیشت است. در هر صورت پاسخ نهادهای امنیتی فعلا دستگیری رييس شورای هماهنگی تشكل هاي صنفي فرهنگيان بوده است. دستگاههای تبلیغاتی رسمی می گویند معلمی شغل انبیاء است و حق آنها بر گردن جامعه بسیار. ولی آیا دستگاههای اجرایی و امنیتی متناسب با این تبلیغات، به خواسته های معلمان رسیدگی می کنند؟

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.