واکنش ایران به تحریم‌های تازه آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش ایران به تحریم‌های تازه آمریکا

ایران می‌گوید تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و به ویژه نیروی بسیج، توهین آشکار به سازو کارهای حقوقی و بین المللی است و برخاسته از خودخواهی و کینه ورزی کور دولت آمریکا با ملت ایران. آمریکا دیروز دستکم ۲۰ بانک و شرکت ایرانی را که می گوید در ارتباط مالی با بنیاد تعاون بسیج هستند، در فهرست تازه تحریم های خود قرار داد. پیشتر وزیر دارایی آمریکا، گفته بود جامعه بین المللی باید درک کند که مراودات با شبکه بنیاد تعاون بسیج و شرکت های صوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامدهای جدی بشردوستانه در جهان دارد.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.