پوشش ویژه خبرهای بازگشت تحریم‌ها در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی

پوشش لحظه به لحظه از بازگشت تحریم‌ها؛ برنامه خبری تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی امروز یک ساعت زودتر از معمول، از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت تهران آغاز شده است.

بیشتر بخوانید

صفحه ویژه بازگشت تحریم‌ها