شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را پس فرستاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را پس فرستاد

سخنگوی شورای نگهبان می گوید که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT به مجلس پس فرستاده شده است. عباسعلی کدخدایی گفته که شورای نگهبان، ۲۰ ایراد حقوقی و شرعی به این لایحه وارد کرده است. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که این لایحه دوباره در این کمیسیون بررسی می شود و در نهایت، در مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

مسعود آذر گزارش می دهد.