واکنش‌ها در ایران به بازگشت تحریم‌های آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌ها در ایران به بازگشت تحریم‌های آمریکا

مقامات ایران از آغاز صبح به بازگشت تحریم‌های آمریکا واکنش نشان داده اند. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است که فشار تحریم‌ها بر دوش مردم خواهد بود. اما او مدعی شد تحریم‌ها محکوم به شکست خواهند بود. وزیر خارجه ایران هم در مجلس گفته که اگر ایران بخواهد می تواند سریعا برناه هسته ای را از سر گیرد.

ژیار گل گزارش می دهد.