مقام‌های آمریکایی از تحریم‌ها علیه ایران می‌گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقام‌های آمریکایی از تحریم‌ها علیه ایران می‌گویند

وزیران خارجه و دارایی آمریکا همراه با مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ یک سمفونی هماهنگ فشار بر ایران را اجرا کردند، با این پیام که یک رژیم انقلابی توسعه طلب را تحمل نمی کنند. آمریکا می گوید که بهمنی سهمگین از تحریم و محدویت و فشار را بر ایران فرو ریخته، با وارد کردن نام صدها فرد، نهاد، شرکت و موسسه ایرانی در فهرستی سیاه و پر جزئیات. به عنوان نمونه، آنها نه تنها شرکتهای اصلی حمل و نقل هوایی و دریایی ایران را تحریم کرده اند، بلکه شماره سریال و مشخصات تک تک هواپیماها و کشتی های فعال آن را هم ضمیمه کرده اند. تلاشی بی سابقه برای به گل نشاندن حمل و نقل دریایی و زمین‌گیر کردن ناوگان هوایی ایران. ولی روی دیگر سکه هم این است که آمریکا فعلا در اجرای طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناکام مانده است.

سام فرزانه گزارش می‌دهد.